CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 25. 9. 2014, 11:32; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Logo CZ Biom - České sdružení pro biomasu

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Činnost asociace probíhá v 5 odborných sekcích, které detailně rozpracovávají jednotlivá témata. Jedná se o sekce Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství.

CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem Evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě, a Německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V.

Poskytování informací je jednou ze základních funkcí sdružení CZ Biom. Organizace vydává časopis Zpravodaj BIOM a provozuje dvě webové stránky (www.czbiom.cz a www.biom.cz), které patří v rámci oboru mezi nejvíce navštěvované stránky českého internetu až se 120.000 přístupy měsíčně. Zároveň nabízí v rámci České republiky prakticky nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů. Pro tento účel byl vytvořen komplexní informační systém, který naleznete na www.biom.cz.

Úloha v projektu

  • oblast technologií pro využití biomasy,
  • mapování stávajících zdrojů OZE,
  • zpracování jatečného odpadu,
  • centrální zásobování teplem,
  • geotermální energie.


Oficiální stránky Cz Biom