Dehumifikace: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Expertní posudek)
m
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
==1. Úvod ==
+
== Úvod ==
 +
Dehumifikace je velmi závažná forma půdní degradace. Dehumifikace půdy způsobuje ztrátu organické hmoty v půdě. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním zemědělským obhospodařováním, protože zvýšená aerace a intenzivnější hydrotermické pochody v půdě tlumí humifikaci organických zbytků a zvyšují mineralizaci.
  
Dehumifikací půdy způsobuje ztrátu organické hmoty v půdě. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním zemědělským obhospodařováním, protože zvýšená aerace a intenzivnější hydrotermické pochody v půdě tlumí humifikaci organických zbytků a zvyšují mineralizaci.
 
  
==2. Popis vrstvy ==  
+
== Popis vrstvy ==
 +
Vrstva vychází z dílčích vědeckých poznatků a dále kvalifikovaných kategorizací dalších možných příčin dehumifikace. Výsledný potenciál v sobě zahrnuje dílčí faktory mající negativní vliv na úbytek půdní organické hmoty, které jsou vzájemně kombinovány a konfrontovány s cílem identifikace ohrožených lokalit.
  
==3. Použitá data ==
 
  
==4. Metodika ==
+
== Použitá data ==  
 +
V rámci tvorby vrstvy byla využita data systému BPEJ a z něj vycházející aplikace (data potenciálů půd k projevům degradačních faktorů souvisejících z úbytkem půdní organické hmoty, faktory stanovištní), dále data KPP (kartogramy zrnitosti), systém LPIS a vrstva ploch odvodněných systematickou drenáží. Kromě posledních dvou zdrojů (poskytovatel bývalá Zemědělská vodohospodářská správa, resp. MZe ČR) jsou data ve správě a vlastnictví VÚMOP, v.v.i.
  
==5. Výstupy ==
 
  
==6. Úzká místa a budoucnost ==
+
== Metodika ==
 +
V prvním kroku byly zvoleny faktory s průkazným potenciálním negativním vlivem na obsah půdní organické hmoty. Kategoriím jednotlivých faktorů byly přiřazeny body ve stupnici od 0 do 60 tak, aby bodové ohodnocení odpovídalo dopadu daného faktoru na dehumifikaci půdy. Kategorizace samotného potenciálu půdy k dehumifikaci byla provedena na podkladě nejvyššího možného zisku bodů rozděleného do 5 kategorií –
 +
*zanedbatelná
 +
*nízká
 +
*vyšší střední
 +
*střední
 +
*vysoká
  
==7. Licence a aktualizace dat ==
+
Výsledný bodový zisk pro hodnocené území, tedy součet dílčích bodů jednotlivých hodnocených faktorů, byl srovnán s kategorizací provedenou podle předchozího popisu.
  
1. Databáze, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />
+
 
 +
== Výstupy ==
 +
Uživatel získá přehled o potenciálu půdy k dehumifikaci, tedy je schopný zjistit, zda jím obhospodařované půdy vyžadují vyšší důraz na postupy vedoucí na sequestraci organické hmoty. S tímto je v úzké souvislosti také produkční schopnost půdy a její ovlivnění.
 +
 
 +
 
 +
== Úzká místa a budoucnost ==
 +
Jistým úskalím je celorepubliková aplikace vrstvy, s čímž souvisí i jisté zjednodušení přístupu k hodnocení a vyšší míra subjektivity při kategorizaci některých faktorů. Tato negativa by bylo možné eliminovat pouze na základě dostatečného množství dat, která nebyla v době zpracování dostupná. Faktory zahrnuté do výpočtu jsou průběžně zpřesňovány tak, jak probíhají aktuální výzkumy v rámci VaV, proto je možné vrstvu aktualizovat a zpřesňovat. V budoucnu je možné vrstvu doplnit o detailnější vztahy mezi klimatem a potenciálem půdy k dehumifikaci a bližší popis vlivu způsobu hospodaření jako variabilního faktoru.
 +
 
 +
 
 +
== Licence a aktualizace dat ==
 +
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />
 
*1. aktualizace dat, říjen 2013
 
*1. aktualizace dat, říjen 2013
  
 
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
 
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
 +
  
 
== Prezentace ==
 
== Prezentace ==
 
Prezentace představuje vrstvu '''dehumifikace''' jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.<br />
 
Prezentace představuje vrstvu '''dehumifikace''' jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.<br />
  
== Expertní popis ==
 
  
 +
== Expertní popis ==
 
Pro vrstvu '''dehumifikace''' představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.<br />
 
Pro vrstvu '''dehumifikace''' představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.<br />
  

Aktuální verze z 29. 9. 2014, 13:19

Úvod

Dehumifikace je velmi závažná forma půdní degradace. Dehumifikace půdy způsobuje ztrátu organické hmoty v půdě. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním zemědělským obhospodařováním, protože zvýšená aerace a intenzivnější hydrotermické pochody v půdě tlumí humifikaci organických zbytků a zvyšují mineralizaci.


Popis vrstvy

Vrstva vychází z dílčích vědeckých poznatků a dále kvalifikovaných kategorizací dalších možných příčin dehumifikace. Výsledný potenciál v sobě zahrnuje dílčí faktory mající negativní vliv na úbytek půdní organické hmoty, které jsou vzájemně kombinovány a konfrontovány s cílem identifikace ohrožených lokalit.


Použitá data

V rámci tvorby vrstvy byla využita data systému BPEJ a z něj vycházející aplikace (data potenciálů půd k projevům degradačních faktorů souvisejících z úbytkem půdní organické hmoty, faktory stanovištní), dále data KPP (kartogramy zrnitosti), systém LPIS a vrstva ploch odvodněných systematickou drenáží. Kromě posledních dvou zdrojů (poskytovatel bývalá Zemědělská vodohospodářská správa, resp. MZe ČR) jsou data ve správě a vlastnictví VÚMOP, v.v.i.


Metodika

V prvním kroku byly zvoleny faktory s průkazným potenciálním negativním vlivem na obsah půdní organické hmoty. Kategoriím jednotlivých faktorů byly přiřazeny body ve stupnici od 0 do 60 tak, aby bodové ohodnocení odpovídalo dopadu daného faktoru na dehumifikaci půdy. Kategorizace samotného potenciálu půdy k dehumifikaci byla provedena na podkladě nejvyššího možného zisku bodů rozděleného do 5 kategorií –

  • zanedbatelná
  • nízká
  • vyšší střední
  • střední
  • vysoká

Výsledný bodový zisk pro hodnocené území, tedy součet dílčích bodů jednotlivých hodnocených faktorů, byl srovnán s kategorizací provedenou podle předchozího popisu.


Výstupy

Uživatel získá přehled o potenciálu půdy k dehumifikaci, tedy je schopný zjistit, zda jím obhospodařované půdy vyžadují vyšší důraz na postupy vedoucí na sequestraci organické hmoty. S tímto je v úzké souvislosti také produkční schopnost půdy a její ovlivnění.


Úzká místa a budoucnost

Jistým úskalím je celorepubliková aplikace vrstvy, s čímž souvisí i jisté zjednodušení přístupu k hodnocení a vyšší míra subjektivity při kategorizaci některých faktorů. Tato negativa by bylo možné eliminovat pouze na základě dostatečného množství dat, která nebyla v době zpracování dostupná. Faktory zahrnuté do výpočtu jsou průběžně zpřesňovány tak, jak probíhají aktuální výzkumy v rámci VaV, proto je možné vrstvu aktualizovat a zpřesňovat. V budoucnu je možné vrstvu doplnit o detailnější vztahy mezi klimatem a potenciálem půdy k dehumifikaci a bližší popis vlivu způsobu hospodaření jako variabilního faktoru.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu dehumifikace jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu dehumifikace představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek Dehumifikace