Dehumifikace

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Dehumifikace je velmi závažná forma půdní degradace. Dehumifikace půdy způsobuje ztrátu organické hmoty v půdě. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním zemědělským obhospodařováním, protože zvýšená aerace a intenzivnější hydrotermické pochody v půdě tlumí humifikaci organických zbytků a zvyšují mineralizaci.

Popis vrstvy

Použitá data

Metodika

Výstupy

Úzká místa a budoucnost

Licence a aktualizace dat

1. Databáze, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu dehumifikace jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.

Expertní popis

Pro vrstvu dehumifikace představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek Dehumifikace