Encyklopedie RESTEP: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Partneři projektu)
(Potenciál)
 
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
== <big>'''Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice'''</big> ==
 
 
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]]
 
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]]
 +
== <big>'''Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice'''</big> ==
 
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]]
 
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]]
 
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
 
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
Řádka 13: Řádka 13:
 
'''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]'''
 
'''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]'''
  
'''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big>
+
'''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big><br />
  
<br />
 
 
<br />
 
<br />
  
 
== Aplikované datové vrstvy ==
 
== Aplikované datové vrstvy ==
 
=== Potenciál ===   
 
=== Potenciál ===   
             
 
           
 
 
<big>  
 
<big>  
 
*[[Biomasa]]
 
*[[Biomasa]]
Řádka 28: Řádka 25:
 
**[[Ostatní energetické plodiny]]
 
**[[Ostatní energetické plodiny]]
 
<!--**[[Zemědělské rezidua]]-->
 
<!--**[[Zemědělské rezidua]]-->
<!--**[[Posklizňové zbytky]]-->
+
**[[Posklizňové zbytky]]
 
**[[Živočišné odpady]]
 
**[[Živočišné odpady]]
 
***[[Jatky, kafilérie]]
 
***[[Jatky, kafilérie]]
Řádka 34: Řádka 31:
 
<!--***[[Drůbež]]-->
 
<!--***[[Drůbež]]-->
 
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]]
 
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]]
**[[Řasy a sinice]]
+
<!--**[[Řasy a sinice]]-->
 
*[[Odpadové hospodářství]]
 
*[[Odpadové hospodářství]]
***[[Skládky KO]]
+
**[[Skládky komunálního odpadu]]
***[[Produkce odpadů (BRKO)]]
+
**[[Produkce odpadů (BRKO)]]
***[[ČOV]]
+
**[[Čistírny odpadních vod]]
 
<!--***[[Papírenský průmysl, výluhy]]-->
 
<!--***[[Papírenský průmysl, výluhy]]-->
***[[Kompostárny]]
+
**[[Kompostárny]]
 
*[[Slunce]]
 
*[[Slunce]]
 
*[[Vítr]]
 
*[[Vítr]]
Řádka 47: Řádka 44:
  
 
=== Předpoklady, podmínky a impulzy ===
 
=== Předpoklady, podmínky a impulzy ===
 
 
<big>
 
<big>
 
*[[Ochrana půdy]]
 
*[[Ochrana půdy]]
Řádka 55: Řádka 51:
 
**[[Dehumifikace]]
 
**[[Dehumifikace]]
 
**[[Utužení]]
 
**[[Utužení]]
**[[Cp]]
+
**[[Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp)]]
 
**[[Třídy ochrany]]
 
**[[Třídy ochrany]]
 
**[[GAEC 1]]
 
**[[GAEC 1]]
Řádka 62: Řádka 58:
 
**[[GAEC 8]]
 
**[[GAEC 8]]
 
**[[Bodová výnosnost]]
 
**[[Bodová výnosnost]]
 +
**[[Zamokřené půdy]]
 +
**[[Půdy vhodné k zalesnění]]
 +
**[[Půdy vhodné k zatravnění]]
 
*[[Ochrana vody]]
 
*[[Ochrana vody]]
 
**[[Nitrátová směrnice]]
 
**[[Nitrátová směrnice]]
Řádka 67: Řádka 66:
 
*[[Územní ochrana]]
 
*[[Územní ochrana]]
 
<!--*[[Druhová ochrana]]-->
 
<!--*[[Druhová ochrana]]-->
*[[Ochrana Ovzduší]]
+
*[[Ochrana ovzduší]]
 
*[[Dotační stimuly]]
 
*[[Dotační stimuly]]
 
**[[LFA]]
 
**[[LFA]]
Řádka 75: Řádka 74:
  
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
 
 
<big>
 
<big>
 
*[[Obyvatelstvo]]
 
*[[Obyvatelstvo]]
Řádka 93: Řádka 91:
 
**[[Spotřeba krmiv]]
 
**[[Spotřeba krmiv]]
 
*[[Logistika]]</big>
 
*[[Logistika]]</big>
 +
  
 
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP  ==
 
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP  ==
Řádka 101: Řádka 100:
 
Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.
 
Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.
  
== Partneři projektu==
 
  
<big>* '''[[Česká zemědělská univerzita v Praze]]'''
+
== Partneři projektu==
* '''[[CZ Biom - České sdružení pro biomasu]]'''
+
<big>
* '''[[Eco Trend s.r.o.]]'''
+
* [[Česká zemědělská univerzita v Praze]]
* '''[[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]'''
+
* [[CZ Biom - České sdružení pro biomasu]]
* '''[[Ministerstvo životního prostředí ČR]]'''</big>
+
* [[Eco Trend s.r.o.]]
 +
* [[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]
 +
* [[Ministerstvo životního prostředí ČR]]</big>

Aktuální verze z 24. 11. 2014, 14:37

Logo projektu RESTEP

Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Schéma projektu RESTEP

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Související odkazy

Oficiální stránky projektu RESTEP

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP


Aplikované datové vrstvy

Potenciál

Předpoklady, podmínky a impulzy

Fakta a specifikace regionu


Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP

Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.

Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.

Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.


Partneři projektu