Encyklopedie RESTEP: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Partneři projektu)
(Partneři projektu)
Řádka 103: Řádka 103:
 
== Partneři projektu==
 
== Partneři projektu==
  
<big>* '''[[Česká zemědělská univerzita v Praze]]'''
+
<big>
 +
* '''[[Česká zemědělská univerzita v Praze]]'''
 
* '''[[CZ Biom - České sdružení pro biomasu]]'''
 
* '''[[CZ Biom - České sdružení pro biomasu]]'''
 
* '''[[Eco Trend s.r.o.]]'''
 
* '''[[Eco Trend s.r.o.]]'''
 
* '''[[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]'''
 
* '''[[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]'''
 
* '''[[Ministerstvo životního prostředí ČR]]'''</big>
 
* '''[[Ministerstvo životního prostředí ČR]]'''</big>

Verze z 25. 9. 2014, 10:55

Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Logo projektu RESTEP
Schéma projektu RESTEP

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Související odkazy

Oficiální stránky projektu RESTEP

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEPAplikované datové vrstvy

Potenciál

Předpoklady, podmínky a impulzy

Fakta a specifikace regionu

Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP

Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.

Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.

Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.

Partneři projektu