Encyklopedie RESTEP: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 13: Řádka 13:
 
'''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]'''
 
'''<big>[http://www.restep.cz/cz/home Oficiální stránky projektu RESTEP]'''
  
'''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big>
+
'''[http://restep.vumop.cz/?core=account Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP]'''</big><br />
 +
<br />
 +
 
  
 
== Aplikované datové vrstvy ==
 
== Aplikované datové vrstvy ==
Řádka 40: Řádka 42:
 
*[[Voda]]
 
*[[Voda]]
 
*[[Geotermální energie]]</big>
 
*[[Geotermální energie]]</big>
 
  
 
=== Předpoklady, podmínky a impulzy ===
 
=== Předpoklady, podmínky a impulzy ===
Řádka 68: Řádka 69:
 
*[[Daňové stimuly]]
 
*[[Daňové stimuly]]
 
<!--**[[Uhlíková daň]]--></big>
 
<!--**[[Uhlíková daň]]--></big>
 
  
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
Řádka 88: Řádka 88:
 
**[[Spotřeba krmiv]]
 
**[[Spotřeba krmiv]]
 
*[[Logistika]]</big>
 
*[[Logistika]]</big>
 
  
 
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP  ==
 
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP  ==
Řádka 99: Řádka 98:
  
 
== Partneři projektu==
 
== Partneři projektu==
 
 
<big>
 
<big>
 
* [[Česká zemědělská univerzita v Praze]]
 
* [[Česká zemědělská univerzita v Praze]]

Verze z 26. 9. 2014, 20:01

Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Logo projektu RESTEP
Schéma projektu RESTEP

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Související odkazy

Oficiální stránky projektu RESTEP

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP


Aplikované datové vrstvy

Potenciál

Předpoklady, podmínky a impulzy

Fakta a specifikace regionu

Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP

Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.

Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.

Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.


Partneři projektu