Encyklopedie RESTEPII: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
m (Lubos přesunul stránku Encyklopedie RESTEP na Encyklopedie RESTEPII)
 
(Není zobrazeno 121 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
== Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice ==
+
== <big>'''Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice'''</big> ==
 
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]]
 
[[Image:logo_restep.png|thumb|400px|Logo projektu RESTEP]]
 
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]]
 
[[Image:rollup_full.jpg|thumb|320px|Schéma projektu RESTEP]]
 
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
 
Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.
 
+
 
 
Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.
 
Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.
  
 
Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.
 
Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.
  
== Aplikované datové vrstvy ==
+
==== Související odkazy ====
=== Potenciál ===
+
 
 +
Oficiální stranky projektu RESTEP: <big>'''http://www.restep.cz/cz/home'''</big>
  
 +
Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP: <big>'''http://restep.vumop.cz/aplikace2/'''</big><br />
  
<big>
+
<br />
 +
<br />
 +
 
 +
== Aplikované datové vrstvy ==
 +
=== Potenciál === 
 +
             
 +
           
 +
<big>  
 
*[[Biomasa]]
 
*[[Biomasa]]
**[[Rychle rostoucí dřeviny]]
+
**[[Zemědělské plodiny na orné půdě]]
**[[Energetické plodiny]]
+
**[[Trvalé travní porosty (TTP)]]
**[[Zemědělské rezidua]]
+
**[[Ostatní energetické plodiny]]
 +
<!--**[[Zemědělské rezidua]]-->
 +
<!--**[[Posklizňové zbytky]]-->
 +
**[[Živočišné odpady]]
 +
***[[Jatky, kafilérie]]
 +
***[[Chlévská mrva, kejda]]
 +
<!--***[[Drůbež]]-->
 
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]]
 
**[[Lesní těžební zbytky a nehroubí]]
**[[Odpady]]
 
 
**[[Řasy a sinice]]
 
**[[Řasy a sinice]]
 +
*[[Odpadové hospodářství]]
 +
***[[Skládky KO]]
 +
***[[Produkce odpadů (BRKO)]]
 +
***[[ČOV]]
 +
<!--***[[Papírenský průmysl, výluhy]]-->
 +
***[[Kompostárny]]
 
*[[Slunce]]
 
*[[Slunce]]
**[[Fotovoltaika]]
 
**[[Fototermika]]
 
 
*[[Vítr]]
 
*[[Vítr]]
 
*[[Voda]]
 
*[[Voda]]
Řádka 34: Řádka 52:
 
**[[Větrná eroze]]
 
**[[Větrná eroze]]
 
**[[Acidifikace]]
 
**[[Acidifikace]]
 +
**[[Dehumifikace]]
 
**[[Utužení]]
 
**[[Utužení]]
 
**[[Cp]]
 
**[[Cp]]
Řádka 46: Řádka 65:
 
**[[GAEC 11]]
 
**[[GAEC 11]]
 
*[[Územní ochrana]]
 
*[[Územní ochrana]]
*[[Druhová ochrana]]
+
<!--*[[Druhová ochrana]]-->
 
*[[Ochrana Ovzduší]]
 
*[[Ochrana Ovzduší]]
 
*[[Dotační stimuly]]
 
*[[Dotační stimuly]]
 
**[[LFA]]
 
**[[LFA]]
 
**[[Agroenvironmentální opatření]]
 
**[[Agroenvironmentální opatření]]
*[[Daňové stimuly]]</big>
+
*[[Daňové stimuly]]
 +
<!--**[[Uhlíková daň]]--></big>
  
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
 
=== Fakta a specifikace regionu ===
Řádka 57: Řádka 77:
 
<big>
 
<big>
 
*[[Obyvatelstvo]]
 
*[[Obyvatelstvo]]
*[[Potraviny]]
+
<!--*[[Potravinová náročnost obyvatelstva]]-->
*[[Energetika]]
+
*[[Energetická spotřeba v lokalitě]]
*[[Distribuční sítě]]
+
<!--*[[Distribuční sítě v lokalitě]]
*[[Technologie]]
+
**[[CZT]]
 +
**[[Zemní plyn]]
 +
**[[Elektřina]]*-->
 +
*[[Stávající technologie OZE]]
 +
**[[Bioplynové stanice]]
 +
**[[Teplárny a výtopny na biomasu]]
 +
**[[Výrobny biopaliv]]
 +
<!--**[[FVE, MVE, VTE]]-->
 
*[[Zemědělská produkce]]
 
*[[Zemědělská produkce]]
 
**[[Hospodářská zvířata]]
 
**[[Hospodářská zvířata]]
 +
**[[Spotřeba krmiv]]
 
*[[Logistika]]</big>
 
*[[Logistika]]</big>
  
== Dílčími cíli projektu jsou: ==
+
== Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP  ==
 
Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.
 
Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.
  
Řádka 74: Řádka 102:
 
== Partneři projektu==
 
== Partneři projektu==
  
* [[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]
+
* '''[[Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.]]'''
* [[CZ BIOM]]
+
* '''[[CZ BIOM]]'''
* [[ČZU]]
+
* '''[[ČZU]]'''
* [[Eco Trend s.r.o.]]
+
* '''[[Eco Trend s.r.o.]]'''
 
+
== Odkazy ==
+
 
+
[http://www.restep.cz www.restep.cz]
+
 
+
{{#iDisplay:http://docs.google.com/gview?url=http://www2.ensc.sfu.ca/grad/theses/tips/Effective_presentation.ppt|300|300|1}}
+

Aktuální verze z 23. 9. 2014, 09:03

Projekt RESTEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Logo projektu RESTEP
Schéma projektu RESTEP

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí tak, aby se snížil počet špatně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie o 50 %.

Nová metoda využije jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie včetně biopaliv.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality.

Související odkazy

Oficiální stranky projektu RESTEP: http://www.restep.cz/cz/home

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie - RESTEP: http://restep.vumop.cz/aplikace2/Aplikované datové vrstvy

Potenciál

Předpoklady, podmínky a impulzy

Fakta a specifikace regionu

Dílčí cíle projektu projektu LIFE10 ENV/CZ/000649 ReStEP

Vypracovat a legislativně ukotvit novou komplexní metodiku posuzování výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a výroben biopaliv využívající interaktivní mapu podmínek pro obnovitelné a alternativní zdroje energie.

Vytvořit na základě existujícího software a datových zdrojů inovativní nástroj k objektivnímu rozhodování o využití přírodních zdrojů a prostředí pro energetické účely, ke stanovení podmínek pro rozvoj udržitelné energetiky při zachování biodiverzity, potravinové a energetické bezpečnosti a respektování lokálních podmínek a vlivů na životní prostředí. Jako základ bude využita Geographical technology a webová aplikace – interaktivní mapa, jež zcela nově seskupí v jednom zdroji veškerá dostupná data a naváže je na katastrální území jako základní jednotku. Tato mapa bude zahrnovat všechny potřebné podklady pro rozhodování klíčových osob – od přehledu půdních fondů, typů pěstované biomasy, bioodpadů a dalších přírodních zdrojů přes konkurenční technologie a možnosti uplatnění výstupů až po lokální krajinná specifika či omezení.

Implementovat novou metodiku včetně interaktivní mapy a zavést ji do povědomí na úrovni regionů, měst i obcí, a to jak ve veřejné správě, tak mezi podnikateli a veřejností, včetně posílení vztahů s vědou a výzkumem.

Partneři projektu