Energetická spotřeba v lokalitě

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 15:44; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Každý obyvatel s trvalým pobytem ve vybrané lokalitě je energetickým spotřebitelem. Spotřebovává 3 základní druhy energií:

  • elektrická energie
  • tepelná energie
  • transportní odvětví-mobilita: paliva

Častokrát mají tyto tři energetické užití jednotnou bázi PEZ (primárního energetického zdroje), uhlí, zemní plyn, ropa či OZE. Přesné vyčíslení lokální spotřeby je dosti obtížné především v segmentu transportů a mobility. Spotřeba elektrické a tepelné energie je přesně měřená, nicméně je obtížné získat přesná data. Nezbytná je kooperace s distributory, k čemu prozatím není ochota ani finanční prostředky. Navíc v projektu RESTEP prozatím taková přesnost, ve srovnání s ostatními tématy, není nutná.


Popis vrstvy

Důležitá informační báze je z oblasti energetické spotřeby obyvatelstva ve vybraném územním celku. K tomuto tématu se váže řada informačních údajů, především z oblasti spotřeby tepelné energie, kde existují datové soubory zaměřené na spotřebu domácností ohledně typu bydlení (rodinný dům, bytový dům), jsou k dispozici statistiky ohledně využití dálkového topení v lokalitě, dostupnosti zemního plynu a specifikace kolik domácností využívá který primární zdroj: zemní plyn, elektrické vytápění, uhlí, dřevo, topné oleje, propan-butan.


Použitá data

Údaje jsou z databází ČSÚ získané především ze sčítání obyvatel.


Metodika

ČR má ze sociologického pohledu relativně homogenní strukturu obyvatel. Extrémy (bohatá Praha, chudé Mostecko, Ostravsko) nemají zásadní vliv na aritmetický průměr, co se týče energetické spotřeby. Proto se statistická hodnota spotřeby pro domácnosti dělí počtem trvale žijících obyvatel v ČR. Vypočítaná hodnota na jednu osobu je etalonem pro výpočet ve vybrané lokalitě jednoduchým násobkem počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané lokalitě. Tato metodika byla zvolena po konzultaci s ČSÚ a MPO jako dostatečně přesná. V podstatě jako jediná možná, která nevyžaduje přesné okamžité měření spotřeby v každé domácnosti.


Výstupy

Výstup energetické spotřeby v lokalitě je v rámci aplikace RESTEP je prezentován formou přehledných tabulek a grafů.


Úzká místa a budoucnost

V případě životaschopnosti RESTEPu je v budoucnu možné přesné měření ohledně spotřeby tepla a elektrické energie. Toto vyžaduje kooperaci s dodavateli energie a výrazný zájem MPO na této přesnosti.


Licence a aktualizace dat

1. Český Statistický Úřad (ČSÚ)

  • 1. aktualizace dat,
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu energetická spotřeba v lokalitě jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu energetická spotřeba v lokalitě představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.