Ministerstvo životního prostředí ČR

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 25. 9. 2014, 11:40; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Logo Ministerstva životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • interní monitoring
 • koordinace PR aktivit
 • ochranu přirozené akumulace vod,
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod,
 • ochranu ovzduší,
 • ochranu přírody a krajiny,
 • ochranu zemědělského půdního fondu,
 • výkon státní geologické služby,
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod,
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,
 • odpadové hospodářství,
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu,
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,
 • státní ekologickou politiku.


Úloha v projektu

 • interní monitoring
 • koordinace PR aktivit


Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí