Ministerstvo životního prostředí ČR

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 25. 9. 2014, 09:53; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod,
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod,
 • ochranu ovzduší,
 • ochranu přírody a krajiny,
 • ochranu zemědělského půdního fondu,
 • výkon státní geologické služby,
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod,
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,
 • odpadové hospodářství,
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu,
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,
 • státní ekologickou politiku.


Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí