Obyvatelstvo

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 15:45; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Směrem k principu posilování regionální soběstačnosti tvoří informace ohledně obyvatelstva datovou základnu RESTEPu. Každý obyvatel je totiž energetickým a potravinovým konzumentem. Lidský faktor resp. jeho nároky se promítají v celé řadě výstupů či srovnávacích parametrů v mnoha oblastech.


Popis vrstvy

V ČR existuje přesná statistika ohledně obyvatel včetně věkového či sociologického složení. Pro účely RESTEPu se pracuje s údajem počtu obyvatel v dané lokalitě bez ohledu na státní příslušnost. Tedy včetně osob s trvalým pobytem v dané lokalitě.


Použitá data

Ohledně počtu obyvatel jsou nejpřesnější data ministerstva vnitra ČR, které kromě evidence občanů ČR povoluje a sleduje trvalé pobyty cizinců, které jsou v RESTEP implementovány. Údaje z databází ČSÚ jsou přesnější, co se týče stěhování, věkové struktury, …, nicméně jsou získávány především ze sčítání obyvatelstva a pro potřeby RESTEP nedostatečně často aktualizována.


Metodika

ČR má ze sociologického pohledu relativně homogenní strukturu obyvatel. Extrémy (bohatá Praha, chudé Mostecko, Ostravsko) nemají zásadní vliv na aritmetický průměr, co se týče energetické spotřeby. Proto se statistická hodnota spotřeby pro domácnosti dělí počtem trvale žijících obyvatel v ČR. Vypočítaná hodnota na jednu osobu je etalonem pro výpočet ve vybrané lokalitě jednoduchým násobkem počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané lokalitě. Tato metodika byla zvolena po konzultaci s ČSÚ a MPO prozatím jako dostatečně přesná.


Výstupy

Výstupem je počet obyvatel na daném – zvoleném územním celku včetně hustoty a srovnání parametrů s průměrnou hustotou daného kraje a taky s hustotou celé ČR včetně procentního vyjádření.


Úzká místa a budoucnost

V případě životaschopnosti RESTEP je žádoucí denní upgrade s databází MV, jelikož metoda průměru tvoří základní metodiku mnoha výstupových formátu RESTEPu.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze obyvatelstva, zdroj Český statistický úřad (ČSÚ)

  • 1. aktualizace dat, 1.1. 2012
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu obyvatelstvo jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu obyvatelstvo představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.