Ochrana ovzduší: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA) == Emise a skleníkové plyny vznikají v atmosféře především spalováním tuhých a fosi…“)
 
Řádka 15: Řádka 15:
  
 
Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně:
 
Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně:
 +
{| class="wikitable" border="1"
 +
|+<b>Tabulka 1:</b> Ukázka výstupu REZZO3
 +
|-
 +
!  width="70px" | KOKR
 +
!  width="70px" | ZÚJ
 +
!  width="160px" | Obec/Městská část
 +
!  width="50px" | TE
 +
!  width="50px" | SO2
 +
!  width="50px" | NOx
 +
!  width="50px" | CO
 +
!  width="50px" | NMVOC
 +
!  width="50px" | CO2
 +
|-
 +
| CZ0101
 +
| 500054
 +
| Praha 1
 +
| 5
 +
| 9
 +
| 15
 +
| 33
 +
| 6
 +
| 21 475
 +
|-
 +
| CZ0102
 +
| 500089
 +
| Praha 2
 +
| 7
 +
| 13
 +
| 23
 +
| 47
 +
| 9
 +
| 34 463
 +
|-
 +
| CZ0103
 +
| 500097
 +
| Praha 3
 +
| 7
 +
| 12
 +
| 23
 +
| 46
 +
| 9
 +
| 34 218
 +
|-
 +
| CZ0104
 +
| 500119
 +
| Praha 4
 +
| 11
 +
| 18
 +
| 35
 +
| 67
 +
| 13
 +
| 51 961
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 500143
 +
| Praha 5
 +
| 15
 +
| 25
 +
| 28
 +
| 90
 +
| 18
 +
| 39 618
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 539449
 +
| Praha-Lipenice
 +
| 0
 +
| 1
 +
| 1
 +
| 2
 +
| 0
 +
| 1205
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 539465
 +
| Praha-Lochkov
 +
| 2
 +
| 3
 +
| 1
 +
| 11
 +
| 2
 +
| 610
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 539601
 +
| Praha-Radotín
 +
| 11
 +
| 18
 +
| 4
 +
| 64
 +
| 13
 +
| 3 660
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 539678
 +
| Praha-Slivenec
 +
| 9
 +
| 15
 +
| 3
 +
| 52
 +
| 10
 +
| 2 388
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 547115
 +
| Praha-Velká Chuchle
 +
| 2
 +
| 3
 +
| 1
 +
| 9
 +
| 2
 +
| 1 379
 +
|-
 +
| CZ0105
 +
| 539864
 +
| Praha-Zbraslav
 +
| 6
 +
| 10
 +
| 4
 +
| 36
 +
| 7
 +
| 4 842
 +
|-
 +
| CZ0106
 +
| 500178
 +
| Praha 6
 +
| 18
 +
| 31
 +
| 35
 +
| 110
 +
| 22
 +
| 50 069
 +
|-
 +
| CZ0106
 +
| 547140
 +
| Praha-Lysolaje
 +
| 0
 +
| 1
 +
| 1
 +
| 2
 +
| 0
 +
| 743
 +
|-
 +
| CZ0106
 +
| 547158
 +
| Praha-Nebušice
 +
| 3
 +
| 5
 +
| 2
 +
| 18
 +
| 4
 +
| 2 528
 +
|-
 +
| CZ0106
 +
| 539589
 +
| Praha-Přední Kopanina
 +
| 0
 +
| 1
 +
| 0
 +
| 2
 +
| 0
 +
| 319
 +
|}

Verze z 4. 2. 2014, 15:18

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Emise a skleníkové plyny vznikají v atmosféře především spalováním tuhých a fosilních paliv, dále také díky chladicím zařízením, zemědělství apod. Emise a skleníkové plyny tvoří samostatnou vrstvu a její implementace byla vybrána z několika důvodů.

  • monitoring bodových zdrojů znečištění
  • lokalizace bodových zdrojů znečištění
  • identifikace druhu znečištění podle druhu průmyslu, typu zařízení apod.
  • využitelnost některých emisí a skleníkových plynů na výrobu obnovitelné energie (řasy – CO2)
  • snížení škodlivých látek v ovzduší v kombinaci využitím emisí a skleníkových plynů pro OZE

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Vrstva identifikuje reálné znečistění z emisí a skleníkových plynů v lokalitě. Při propojení informace o výši a druhu znečištění s GPS souřadnicemi dostaneme komplexní geografickou informaci o rozložení možných potenciálních zdrojů plynných látek, které se dají dále využívat pro výrobu OEZ.

POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně:

Tabulka 1: Ukázka výstupu REZZO3
KOKR ZÚJ Obec/Městská část TE SO2 NOx CO NMVOC CO2
CZ0101 500054 Praha 1 5 9 15 33 6 21 475
CZ0102 500089 Praha 2 7 13 23 47 9 34 463
CZ0103 500097 Praha 3 7 12 23 46 9 34 218
CZ0104 500119 Praha 4 11 18 35 67 13 51 961
CZ0105 500143 Praha 5 15 25 28 90 18 39 618
CZ0105 539449 Praha-Lipenice 0 1 1 2 0 1205
CZ0105 539465 Praha-Lochkov 2 3 1 11 2 610
CZ0105 539601 Praha-Radotín 11 18 4 64 13 3 660
CZ0105 539678 Praha-Slivenec 9 15 3 52 10 2 388
CZ0105 547115 Praha-Velká Chuchle 2 3 1 9 2 1 379
CZ0105 539864 Praha-Zbraslav 6 10 4 36 7 4 842
CZ0106 500178 Praha 6 18 31 35 110 22 50 069
CZ0106 547140 Praha-Lysolaje 0 1 1 2 0 743
CZ0106 547158 Praha-Nebušice 3 5 2 18 4 2 528
CZ0106 539589 Praha-Přední Kopanina 0 1 0 2 0 319