Půdy vhodné k zatravnění: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „== 1. Úvod == Půda vhodná k zatravnění je důležitá pro nezbytné změny ve využití zemědělského půdního fondu z důvodu měnící se funkce…“)
 
(6. Úzká místa a budoucnost)
Řádka 17: Řádka 17:
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
  
7. Licence a aktualizace dat
+
== 7. Licence a aktualizace dat ==

Verze z 3. 11. 2014, 12:15

1. Úvod

Půda vhodná k zatravnění je důležitá pro nezbytné změny ve využití zemědělského půdního fondu z důvodu měnící se funkce a kvality půdy.

2. Popis vrstvy

Plochy vhodné k zatravnění vymezují zemědělskou půdu, která je vhodná pro změnu kultury z orné půdy na travní porost.

3. Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.

4. Metodika

Vrstva byla vytvořena na základě databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.) s využitím faktorů sklonu svahu, hloubky půdy, skeletovitosti a vybraných hlavních půdních jednotek, které jsou náchylné na zamokření.

5. Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění zemědělské půdy vhodné k zatravnění.

6. Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.

7. Licence a aktualizace dat