Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Logo VÚMOP, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

Úloha v projektu

  • technický garant interaktivní mapy,
  • systémy GIS,
  • SW nástroje,
  • ochranná pásma, chráněná území a LCA,
  • řízení rizik pěstování biomasy - biodiverzita, degradace půdy,
  • ochrana biodiverzity.


Oficiální stránky VÚMOP
Geoportál SOWAC-GIS