Zamokřené půdy

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 3. 11. 2014, 12:40; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

1. Úvod

Výskyt zamokřených půd je ve značně složitém reliéfu.

2. Popis vrstvy

3. Použitá data

Mapa trvale a periodicky zamokřených půd České republiky vychází z databáze BPEJ a byla vytvořena v rámci projektu \\\"Stanovištní a půdní podklady pro zatravnění/ zalesnění\\\" (NAZV QC 1293) ve VÚMOP, v.v.i.. Do skupiny trvale zamokřených půd řadíme HPJ 64–76. HPJ 64 a 65 zahrnují zkulturnělé hydromorfní půdy; HPJ 66 –69 půdy rovinných celků a depresních poloh; HPJ 70–72 hydromorfní půdy nivních poloh; HPJ 73 a 74 hydromorfní půdy svahů; HPJ 75 a 76 jsou katény , vyskytující se převážně na kratších svazích nebo v dolních částech svahů.

4. Metodika

5. Výstupy

6. Úzká místa a budoucnost

7. Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i. 1. aktualizace dat, říjen 2013 předpokládaná aktualizace dat 1x ročně