Druhová ochrana

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

1. Úvod

2. Popis vrstvy

3. Použitá data

4. Metodika

5. Výstupy

6. Úzká místa a budoucnost

7. Licence a aktualizace dat

1. Maloplošně chráněná území, zdroj DAPHNE

  • 1. aktualizace dat, 2014
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

2.Evropsky významné lokality, zdroj DAPHNE

  • 1. aktualizace dat, 2014
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

3.Ptačí oblasti, zdroj DAPHNE

  • 1. aktualizace dat, 2014
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu druhová ochrana jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.
Prezentace posudek Biodiverzita

Expertní popis

Pro vrstvu druhová ochrana představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.