Loading...
E-learningová sekce aplikace Restep

Vítejte v e-learningové sekci aplikace Restep.


Jedním z pěti základních pilířů strategie rozvoje v rámci EU nazvané Evropa 2020 je oblast klimatu a energie, kde by mělo být dosaženo cílů „20 – 20 - 20“, tzn.:

• zvýšit energetickou účinnost o 20 %
• zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20%
• snížit emise skleníkových plynů o 20 %

V následujícím období bude usilováno o další navýšení těchto kvót, čímž nevyhnutelně dojde k tlaku na přírodní zdroje, které jsou podkladem udržitelné energetiky. Snaha o navýšení produkce energetické biomasy bude následně kolidovat s s potravinovou soběstačnosti. Ukazuje se, že perspektivní, efektivní a dlouhodobě udržitelná aplikace OZE je mnohem komplikovanější a náročnější úkol, než jak byl vnímán v minulosti. Konflikty OZE jsou jak na straně vstupní suroviny a technologického transferu, tak v samotném konkurenci jednotlivých segmentů OZE (elektřina, teplo-chlad, transportní paliva – biopaliva). Problematiku OZE je nezbytné vnímat konstruktivně a věcně v co nejširší komplexnosti. RESTEP je v tomto směru unikátním projektem a mnoho informací ohledně OZE, energetiky a souvislostí lze najít na našem webu. Nakolik uživatel vnímá OZE komplexně, si může otestovat.

V levém menu máte na výběr z několika možností testů.
Po výběru se načte test. V testu je hodnoceno procento úspěšných odpovědí a celkový čas pro zodpovězení všech testovacích otázek.

Hodně štěstí